Oifigeach Ceoil agus Cultúrtha – Post Páirtaimseartha (19.5 uair)

Oifigeach Ceoil agus Cultúrtha - Post Páirtaimseartha (19.5 uair)

Tiomanta chun ceol agus cultúr dúchasach an cheantair a chur chun cinn. Ard leibhéal litearthachta ar ríomhairí agus ar phacáistí taifeadadh ceoil. Scileanna maithe eagrúcháin. Is é an spriocdáta ná an 20 lá de Eanáir.
Breis eolais ar fáil ach glaoch a chur ar Mháire

Leave a comment

January 7, 2014 · 4:30 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s