Monthly Archives: January 2014

Cúrsaí do Dhaoine Dífhostaithe
Beidh na cúrsaí seo a leanas ag toiseacht do Dhaoine Dífhostaithe san Ionad sna seachtainí amach romhainn:- Cúrsa Safepass / ECDL/ Scileanna Agallamh & CV a chur le chéile . Cur scairt ar an Ionad le clárú.

Courses for Unemployed People
(Ionad Naomh Pádraig will runthe following courses for people who are unemployed in the next few weeks:- Safepass / ECDL / Interview Skills and Putting a CV together. Please call the Centre to register

Leave a comment

January 27, 2014 · 4:31 pm

BINGO

BINGO

Bingo Dhobhair ar siúl in Ionad Naomh Pádraig Dé Satharn 1ú Feabhra @ 8.30 i.n. Beidh bus ar an bhealach mar is gnáth.

Dore Bingo will be held in the Centre on Saturday 1st February @ 8.30 p.m. Bus will collect people as usual

Leave a comment

January 27, 2014 · 2:34 pm

Garradh Pobail

Garradh Pobail

Garradh Pobail
Cruinniú Déardaoin 30ú Eanáir @ 11.00 r.n. le plean an gharradh a phlé. Bíodh buataisí leat!

Community Garden, Ionad Naomh Pádraig
Meeting Thursday 30th January @ 11.00 a.m. to discuss the future of the garden. Please bring your wellies!!!

Leave a comment

January 27, 2014 · 1:24 pm

Oíche Shóisialta na Féile Bhríde in Ionad Naomh Pádraig

Crosóga Bhríde, paidreacha, bruitíní agus neart cuideachta ar an Dé hAoine 31ú Eanáir @ 8.00 i.n. Costas €5, páistí saor in aisce. Rachaidh an t-airgead chun sochar do “Aware” le cuidiú le daoine atá in ísle brí. Fáilte romhaibh uilig.

(St Briget’s Social Night
St. Bridget’s crosses, prayers, bruitiní and pleanty of fun on Friday 31st January @ 8.00 p.m. Adult – €5, Children – free of charge. All proceeds will go towards “Aware”. Everyone welcome.)

Leave a comment

January 27, 2014 · 12:37 pm

http://www.juiceplus.com/

Information night on Juice Plus – Tuesday 14th @ 7.30 p.m.

Leave a comment

January 8, 2014 · 9:53 am

Oifigeach Ceoil agus Cultúrtha – Post Páirtaimseartha (19.5 uair)

Oifigeach Ceoil agus Cultúrtha - Post Páirtaimseartha (19.5 uair)

Tiomanta chun ceol agus cultúr dúchasach an cheantair a chur chun cinn. Ard leibhéal litearthachta ar ríomhairí agus ar phacáistí taifeadadh ceoil. Scileanna maithe eagrúcháin. Is é an spriocdáta ná an 20 lá de Eanáir.
Breis eolais ar fáil ach glaoch a chur ar Mháire

Leave a comment

January 7, 2014 · 4:30 pm

Ranganna ‘Spin Bikes’

Ranganna ‘Spin Bikes’

Ranganna Casrothair le Jordanna & Leona an tseachtain seo chugainn, cur scairt ar an Ionad le clárú.

Leave a comment

January 7, 2014 · 4:28 pm