Ranganna / Cúrsaí san Ionad

Beidh na ranganna seo a leanas ag toiseacht san Ionad ag bráth ar éileamh:- 
Cúrsa Garchabhair agus Dífhibrileoir, Spáinnis, Cocaireacht bunúsach, Féin mhuinín, Gairdín Pobail, 

The following classes will begin in the upcoming weeks depending on demand:-
First Aid, Spanish, Basic Cookery, Assertiveness, Community Garden

 

Tá na ranganna seo ag toiseacht ar na dátaí seo a leanas:
The following courses ar starting on the following dates:

Ealaíon – Déardaoin 3ú Meán Fómhair 8.00 – 10.00 i.n.
Art – Thursday 3rd October 8.00 – 10.00 p.m.

Comhrá Gaeilge- Dé Céadaoine 9ú Meán Fómhair 1.00 – 3.00 i.n.
Conversational Irish – Wednesday 9th October 1.00 – 3.00 p.m.

Fit Kidz – Dé Céadaoine, 2ú Meán Fómhair 6.00 – 7.00 i.n.
Fit Kidz – Wednesday, 2nd October 6.00 – 7.00 p.m.

Safepass – cur scairt ar Mháire le clárú
Safepass – call Mary to register

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s