Monthly Archives: October 2013

Ranganna / Cúrsaí san Ionad

Beidh na ranganna seo a leanas ag toiseacht san Ionad ag bráth ar éileamh:- 
Cúrsa Garchabhair agus Dífhibrileoir, Spáinnis, Cocaireacht bunúsach, Féin mhuinín, Gairdín Pobail, 

The following classes will begin in the upcoming weeks depending on demand:-
First Aid, Spanish, Basic Cookery, Assertiveness, Community Garden

 

Tá na ranganna seo ag toiseacht ar na dátaí seo a leanas:
The following courses ar starting on the following dates:

Ealaíon – Déardaoin 3ú Meán Fómhair 8.00 – 10.00 i.n.
Art – Thursday 3rd October 8.00 – 10.00 p.m.

Comhrá Gaeilge- Dé Céadaoine 9ú Meán Fómhair 1.00 – 3.00 i.n.
Conversational Irish – Wednesday 9th October 1.00 – 3.00 p.m.

Fit Kidz – Dé Céadaoine, 2ú Meán Fómhair 6.00 – 7.00 i.n.
Fit Kidz – Wednesday, 2nd October 6.00 – 7.00 p.m.

Safepass – cur scairt ar Mháire le clárú
Safepass – call Mary to register

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Comhrá 24/7 – Ionad Naomh Pádraig

Comhrá 24/7 – Ionad Naomh Pádraig

Ghlac páirt sa Chomhrá is faide riamh ar Domhan í gcomhar le Conradh na Gaeilge, Comhrá uaire anseo san Ionad, Déardaoin 3ú Deireadh Fómhair ón 5 – 6 i.n. Féilte romhaibh!, Beidh craic, comhrá agus cupa tae

Leave a comment

October 1, 2013 · 2:13 pm

Bingo

Bingo

Bingo Dhobhair ar siúl san Ionad Dé Satharn 6ú @ 8.30 i.n. Bus Joe Den mar is gnáth.

Leave a comment

October 1, 2013 · 2:11 pm

Ranganna Íoga

Ranganna Íoga

Ranganna Íoga ag toiseacht san Ionad Dé Máirt 8ú Deireadh Fómhair – 17ú Nollaig, 730 – 9.00 i.n.
€5 san oíche nó €45 don téarma.
Foirstineach do gach leibhéal

Leave a comment

October 1, 2013 · 2:09 pm