Monthly Archives: April 2012

Cuisle Seanchais – Abair Leat

Beidh an chead oíche eile airneáil ‘ Cuisle Seanchais – Abair Leat’ ar siúl i Stiúideo Cuisle Ceoil, Ionad Naomh Pádraig ar an 26ú Aibreán ag toiseacht ar 8 a chlog.  Beidh an Scríbhneoir agus File clúiteach Máire Dinny Wren de bhunadh Cois Cláidigh i mbun cáinte agus filíocht ar an oíche agus í ag inse a scéal féin.  Beidh sólaistí ar fáil, fáilte romhaibh uilig.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Cuisle Seanchais – Abair Leat

Beidh an chead oíche eile airneáil ‘ Cuisle Seanchais – Abair Leat’ ar siúl i Stiúideo Cuisle Ceoil, Ionad Naomh Pádraig ar an 26ú Aibreán ag toiseacht ar 8 a chlog.  Beidh an Scríbhneoir agus File clúiteach Máire Dinny Wren de bhunadh Cois Cláidigh i mbun cáinte agus filíocht ar an oíche agus í ag inse a scéal féin.  Beidh sólaistí ar fáil, fáilte romhaibh uilig.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ceardlainne Ealaíon & Ceardaíochta do pháistí

Ceardlainne Ealaíon & Ceardaíochta do pháistí

(Children’s Art & Craft Workshops)

Ag toiseacht ar an Chéadaoin 25ú Aibreán ón 5.30 – 6.30 i.n.

(Starting on Wednesday 25th April from 5.30 – 6.30

Cur scairt ar an Ionad 074 95 32949

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ionad Naomh Pádraig ag briseadh talamh úr

Tá cuireadh ag an phobal chuig ócáid stairiúil a bheas ar siúl in Ionad Naomh Pádraig ar an Déardaoin 19ú Aibreán 2012 ag 2:00 i.n. nuair a dhéanfaidh

Diarmaid Ó Mórdha
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
Plean Forbartha 2012-2016 Ionad Naomh Pádraig,

Pól Ó Gallchóir
Ard Stiúrthóir, TG4
Plean Teanga 2012-2016 Ionad Naomh Pádraig

Brídín Ní Mhaoldomhnaigh
Ros na Rún
Suíomh úr Gréasáin Ionad Naomh Pádraig

a lainseáil go hoifigiúil.
Cuirfear sólaistí ar fáil.
Fáilte romhaibh uilig!

Leave a comment

Filed under Uncategorized